mandag den 11. september 2017

Substantiv-adjektivforbindelser

5.2 Substantiv-adjektivforbindelser – الاسم + الصفة

Substantiv-adjektivforbindelser og nominalsætninger ligner hinanden meget på standardarabisk, og man kan nemt komme til at forveksle dem. Det er kun en bestemt artikel, der adskiller de to:

صف كبير
En stor klasse
الصف الكبير
Den store klasse
الصف كبير
Klassen er stor
مدينة كبيرة
En stor by
الـمدينة الكبيرة
Den store by
الـمدينة كبيرة
Byen er stor

Første spalte til højre indeholder nominalsætninger, midterste spalte er bestemte substantiv-adjektivforbindelser, mens den sidste spalte er ubestemte substantiv-adjektivforbindelser. Bemærk placeringen af den bestemte artikel i de forskellige eksempler.
Husk, at det er BEGGE ord i substantiv-adjektivforbindelsen, der skal have bestemt artikel, hvis den er bestemt, ligesom begge ord skal skrives uden bestemt artikel for at substantiv-adjektivforbindelsen er ubestemt.
Husk også, at possessive pronomenssuffikser gør et ord bestemt – selvom, der ikke er nogen bestemt artikel. F.eks er أقاربي، صديقها، مدينتنا alle bestemte. I en substantiv-adjektivforbindelse vil adjektivet, der beskriver dem, derfor skulle have bestemt artikel:

Vores smukke by
مَدينَتُنا الجَميلَة
Mine palæstinensiske slægtninge
أَقارِبي الفِلِسْطينِيّونَ
Hendes egyptiske ven
صَديقُها الـمِصْريّ

tirsdag den 5. september 2017

Læseøvelse 8 - صَديقي بِلال

Læseøvelse 8 - صَديقي بِلال

إِسْمي طَهَ وَصَديقي اِسْمُهُ بِلال وَعُمرُهُ 15 سَنَة. يَسْكُن في مَدينَة الْقَيرَوان مَع أُمِّهِ وَأَبيهِ وَأَخيهِ الْكَبير وَأخْتِهِ الصَّغيرَة. يَسْكُن في بَيْت أَحْمَر لَهُ خَمَس غُرَف: غُرْفَة الْجُلوس وَالْمَطْبَخ وَالْحَمّام وَأَرْبَع غُرَف نَوْم.
غُرْفَتُهُ كَبيرَة وَ يُذاكِر وَيَنام فيها.
أَسْئِلَة:
مَن يَتَكَلَّم؟
ما اِسْم صَديقِهِ؟
أَيْنَ يَسكُن صَديقُهُ؟
مَع مَن يَسْكُن صَديقُهُ؟
صَديق
ven
لَهُ
Her: som har
عُمْر
alder
غُرَف
værelser
سَنَة
år
غُرْفَة الْجُلوس
stue
يَسْكُن
han bor
مَطْبَخ
køkken
مَع
med
حَمّام
badeværelse
كَبير
stor
غُرَف نَوْم
soveværelser
صَغيرَة
lille (f.)
يُذاكِر
Han læser lektier
أَحْمَر
rød
يَنام
Han sover

fredag den 1. september 2017

جريدة اليوم

جريدة اليوم

جريدة اليوم على الطاولة. يونس ينزل من غرفة نومه إلى المطبخ ليفطر وقراءة جريدة اليوم. يفتح الجريدة ويجد بعض المقالات المشوقة التي يريد أن يقرؤها بالليل فالآن ليس عنده وقت. في الصباح يقرأ فقط المقالات القصيرة عن الأخبار الدولية والمحلية وأحيانا يقرأ أيضا عن الثقافة.

في جزء الثقافة يجد برنامج المتحف الوطني للفنون الجميلة الذي يريد أن يزوره. المتحف مفتوحة اليوم حتى الساعة الثامنة مساءً فسيذهب إليه بعد العمل.

يعمل يونس سكرتيراً في مصنع خشب. في عمله يَسْتَقْبِل ضيوفاً ويرُدّ على مكالمات والرسائل البريدية. عادةً يكتب الرسائل البريدية باسم مديرة المصنع لأنها دائما مشغولة وتحتاج إلى مساعدة يونس.

يونس سعيد في عمله في المصنع ولكنه يَتَطَلَّع أيضا إلى الرجوع إلى البيت كل يوم حيث ترك جريدة اليوم. قبل العشاء يقرأ يونس كل المقالات التي لم يقرأها في الصباح وبعد ذلك يفتح التلفاز ويشاهد القنوات الفضائية بينما يُعِدّ الطعام.

Bilal

Bilal


‘ismī bilāl
اِسمي بِلال
3umrī khamas 3ashrata sana
عُمْري 15 سَنَة
‘askun fī al-qayrawān fī tūnis
أَسْكُن في الْقَيْرَوان في تونِس
‘askun ma3 ‘abī wa  ‘ummī wa ‘akhī al-kabīr wa ‘ukhtī aṣ-ṣaghīra
أِسْكُن مع أَبي وَأُمّي وَأَخي الْكبير وَأخْتي الصّغيرَة
naskun fī bayt ‘aḥmar
نَسْكُن في بَيْت أَحْمَر
fī al-bayt khamas ghuraf:
في الْبَيْت خَمَس غُرَف:
maṭbakh wa ḥammām wa ghurfat al-julūs wa ‘arba3 ghuraf nawm
مَطْبَخ وَحَمّام وَغُرْفَة الْجُلوس وَأَرْبَع غُرَف نَوْم
ghurfatī kabīra
غُرْفتي كَبيرَة
fī ghurfatī ‘anām wa ‘udhākir
في غُرْفَتي أَنام وَأُذاكِر

Skriveøvelse 7

Skriveøvelse 7
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م

م + َ + د + ا + ر + ِ + س =

م + ُ + د + َ + ر + ِّ + س =

ل + ا + م =

د + َ + خ + َ + ل + َ =

ل + َ + ق + َ + ب =

ف + َ + ل + ّ + ا + ح =

م + َ + ل + ْ + ف + و + ف =

ل + ا + ع + ِ + ب =

ك + َ + ت + ْ + ف =

ح +  َ + ل + ّ =

ك + ِ + ل + ا + ب =

ق + ُ + ط + ُ + ن =

ع + ا + ل + َ + م =

Skriveøvelse 6

Skriveøvelse 6

ك + ِ ت + ا + ب =
ت + َ + ك + ْ + ت + ُ + ب =
ق + َ + ر + ا + ر =
ف + َ + ق + ْ + ر =
ع + ِ + ق + ا + ب =
ر + ِ + ب + ا + ط =
ك + َ + ع + َ + ك =
ق + ِ + ط + ا + ر =
غ + َ + ر + ِ + ق + َ =
ت + َ + غ + ْ + ر + َ ق =
ك + َ + ب + ا + ب =
ك + ُ + ب + ا + ر =
ق + ِ + ط + ا + ع =
ق + َ + ص + ْ + ر =
ق + ِ + ص + َ + ص =Læseøvelse 6

Læseøvelse 6

حارّ تـاجِر ظُـفْـر غارَ دِفـاع تَـدْفَـع     دَرْس

تُـدَرِّب تَـخْرُج دَبّـابـات دَبَكَ تَـخْـتُـب قِـطَط   خـارِج

حَـرْف خَـرْخَـرَ شَـكَّـكَ جِدار بَـعْد    بَـط    بِـضَع

Skriveøvelse 5

Skriveøvelse 5

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف

ف + َ + ت + َ + ح + َ =

ت + َ + ف + ت + َ + ح =

ف + ِ + ص + ح =

ف + َ + س + ا + د =

ت + س + ت + َ + ف + ِ + ز + ز =

ف + ا + ر + ِ + غ =

ف + َ + ر + ع =

ف + َ + ر + ض =

ف + َ + ر + ش =

ف + َ + ج + ر =

غ + ا + ز =

غ + َ + ف + ر =

غ + َ + ض + َب =

Læseøvelse 5

Læseøvelse 5

عَرَب ضابِط عازِب صَعْب طابِع عَطِشَ عِطْر عُطور عَشَر شَعْب شاعِر شَرْط شَخْص شُجاع شُباط شِبشِب سِرّ زَرّاع

Skriveøvelse 4

Skriveøvelse 4

Forbind bogstaverne, så de danner et ord.

ض + ا + د =

خ + ُ + ض + َ + ر =

خ + ا + ص =

خ + ِ + ط + ا + ب =

ط + َ + ب + ا + خ =

س + ِ + ت + ا + ر =

ص + ا + ح + ِ + ب =

س + َ + ط + ح =

ش + ا + ط + ِ + ر =

ت + َ + ض + ر + ب =

ض + ِ + د =

ض + ِ + ر + س =

ج + َ + ز + ا + ر =